There is no translation available.

dobromiejskie konsultacje spoleczne

PODSUMOWANIE DOBROMIEJSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTÓW MIASTA DOBRE MIASTO W REJONIE ULIC:

pdfOLSZTYŃSKIEJ, CMENTARNEJ, JEZIORAŃSKIEJ I GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA115.48 KB

pdfWOJSKA POLSKIEGO, FABRYCZNEJ I GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA116.98 KB

PODSUMOWANIE DOBROMIEJSKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTÓW MIASTA DOBRE MIASTO W REJONIE ULIC:

pdfOLSZTYŃSKIEJ, CMENTARNEJ, JEZIORAŃSKIEJ I GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA155.59 KB

pdfWOJSKA POLSKIEGO, FABRYCZNEJ I GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA161.98 KB

NARZĘDZIA DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (ZGŁASZANIE WNIOSKÓW)

System Informacji Przestrzennej:

http://dobremiasto.e-mapa.net/   ----->  WARSTWY ---> ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ---> PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA ---> dodawanie uwagi lub wniosku do dokumentu planistycznego 

Drogą mailową, na adres:

/