There is no translation available.

Osnabrück - Niemcy (16 listopada 2000 r.)

Współpraca polsko-niemiecka rozpoczęła się w maju 1999 r. podpisaniem "Wspólnej deklaracji współpracy pomiędzy powiatem Osnabrück i powiatem olsztyńskim". Wizyty i rewizyty władz niemieckich i polskich doprowadziły do podpisania deklaracji o partnerstwie miasta Dobre Miasto i Quakenbrück. Współpraca ta polega na upowszechnianiu pokoju, wolności i przyjaznych więzi oraz obejmuje wymianę obywateli pomiędzy mieszkańcami obydwu gmin.

Montierchaume - Francja (26 sierpnia 2002 r.)

Współpraca z gminą Montierchaume dotyczy głównie nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, związkami, klubami, stowarzyszeniami i instytucjami, które opierają się na wzajemności. Współpraca ta ma doprowadzić do lepszego poznania oraz zrozumienia naszej historii, tradycji, kultury, gospodarki, życia rodzinnego, szkolnego i społecznego.

Kostopil - Ukraina (23 maja 2007 r.)

Współpraca Gminy Dobre Miasto z miastem Kostopol polega na wzajemnej wymianie informacji w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki, zdrowia i gospodarki komunalnej, wymianie doświadczeń w pracy urzędów administracji samorządowej oraz stwarzaniu warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych.

Dobre Miasto - Radzionków - Boguszów Gorce (26 czerwca 2003 r.)

Współpraca opiera się na wzajemnych kontaktach dążących do jak najlepszego poznania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miastw różnych dziedzinach np. kultura, edukacja, turystyka, zdrowie. Opiera się również na wymianie doświadczeń w pracy urzędów administracji publicznej, wzajemnej wymianie grup dzieci i młodzieży oraz wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych i kulturalnych.

Dobre Miasto - Nieporęt (20 czerwca 2012 r.)

Z inicjatywy Gminy Nieporęt 20 czerwca 2012 r. doszło do podpisania umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Nieporęt i Dobrym Miastem. Umowa ta była konsekwencją podpisanego wcześniej listu intencyjnego oraz uchwał podjętych jednogłośnie przez rady obu gmin.
Goście z Miny Nieporęt odwiedzili Dobre Miasto w dniach 24-25 maja 2012 r. uczestnicząc w sesji naszej Rady oraz zwiedzając Dobre Miasto i okolice. Przedstawiciele Dobrego Miasta złożyli rewizytę w dniach 20-21 czerwca 2012 r. uczestnicząc równieżw sesji Gminy Nieporęt oraz zwiedzając Gminę.