There is no translation available.

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmstrza Dobrego Miasta określa:

Zarządzenie Nr 0050.183.OK.2016.AP Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 listopada 2016 r. 

Patronat Burmistrza Dobrego Miasta jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
Objęcie Patronatem dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Gminy Dobre Miasto, mających zasięg lokalny, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy,
w szczególności przyczyniających się do:

  • promocji Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury,
  • promocji edukacji, turystyki oraz sportu,
  • rozwoju aktywności gospodarczej,
  • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
  • promocji działań na rzecz ochrony środowiska,
  • rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i/lub organizacyjnego.

HERB DO POBRANIA

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=7229

zarządzenie i wniosek poniżej:

docx

Wniosek o przyznanie patronatu

Size: 18,53 KB
Date added: 28.08.2019
docx

Zarządzenie Patronat

Size: 27,10 KB
Date added: 28.08.2019

Size: 0,00 B
Date added: 29.08.2019