There is no translation available.

Gmina miejsko-wiejska Dobre Miasto położona jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w północnej części powiatu olsztyńskiego, w odległości ok. 26 km od Olsztyna, nad rzeką Łyną. Gmina graniczy od północnego wschodu z gminą Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski), od północnego zachodu z gminą Lubomino (powiat lidzbarski), od wschodu z gminą Jeziorany, od strony południowej z gminą Dywity, a od zachodniej z gminą Świątki.

Gmina zajmuje powierzchnię 259 km2 (25.869 ha) co stanowi 9,12% powierzchni powiatu i 1,07% powierzchni województwa.

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Dobre Miasto.

Gmina Dobre Miasto według stanu na dzień  31.12.2015r. liczy 16.109 mieszkańców, w tym w mieście 10.409 na wsi 5.700. Na terenie gminy zamieszkuje 8.269 kobiet i 7.840 mężczyzn. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 3.003, produkcyjnym 10.214, poprodukcyjnym 2.892.

Średnia wieku mieszkańców gminy wynosi 39,6 lat.

Gmina Dobre Miasto jako jednostka samorządowa obejmuje swym zasięgiem miasto Dobre Miasto (podzielone na 5 osiedli) oraz 23 sołectwa: Barcikowo, Bzowiec, Cerkiewnik, Głotowo, Jesionowo, Kabikiejmy, Kabikiejmy Dolne, Knopin , Knopin  Osada, Kosyń, Kunik, Łęgno, Mawry, Międzylesie, Nowa Wieś Mała, Orzechowo, Piotraszewo, Podleśna, Praslity, Smolajny, Stary Dwór, Swobodna, Urbanowo.

W Dobrym Mieście znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków na Warmii – gotycka kolegiata w latach 1376 – 1389, uhonorowana w 1989 r. tytułem Bazylik Mniejszej.

Godny uwagi jest również kościół św. Mikołaja – obecnie świątynia grekokatolików, „Baszta Bociania” – pozostałość po średniowiecznych murach obronnych oraz Skansen Miejski w którym odtworzono zakłady rzemieślnicze z XX wieku.

W Głotowie warto zobaczyć kościół barokowy i Kalwarię Warmińską, a w Smolajnach zabytkowy pałac biskupów warmińskich.

Gmina  Dobre Miasto jest  jednym z odcinków „Szlaku Bojowego Gen. Dąbrowskiego”.