There is no translation available.

Gmina Dobre Miasto na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi samorządami realizuje zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej przebiegających przez Gminę Dobre Miasto.

Informacje na temat linii komunikacyjnych wraz z aktualnymi rozkładami jazdy znajdują się na stronach internetowych Organizatorów:

  1. Powiat Olsztyński: https://time4bus.com/t4b/www/olsztyn/l/pl/static-schedule/line-list
  1. Gmina Dywity: https://gminadywity.pl/komunikacja-gminna
  1. Gmina Świątki: https://swiatki.pl/aktualnosci/rozklad-jazdy-gminnej-komunikacji-publicznej-obowiazujacy-od-1092023r.html