There is no translation available.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie, Piotraszewo 7
Kierownik: Monika Damszel
Tel.: 89 539 94 62
Strona www: http://www.facebook.com/sdsdobremiasto

http://www.sds24.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-piotraszewie/


 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Olsztyńska 3
Kierownik: Monika Ćwiek

Sekretariat : 570-292-381

Pracownicy Socjalni tel: 535-500-013

Dział świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych: 531-350-616

Dodatki mieszkaniowe i Stypendia: 531-350-616

Księgowość : 535-067-937

e-mail

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach od 7:00 - 11:00

Kierownik MOPS przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 12:00- 15:00

  

OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE 

tel. (89) 61 62 999

czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7:00-15:00

http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/public/