There is no translation available.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie, Piotraszewo 7
Kierownik: Monika Damszel
Tel.: 89 539 94 62
Strona www: http://www.facebook.com/sdsdobremiasto

http://www.sds24.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-piotraszewie/


 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Olsztyńska 3

 

Czynny w poniedziałek  od 7:00 - 17:00

od wtorku do czwartku od 7:00 - 15:00

Począwszy od dnia 1 marca 2024r. każdy piątek jest dniem pracy wewnętrznej, w związku z czym w tym dniu interesanci nie są obsługiwani. Wyjątek stanowi dzień w którym będą wypłacane świadczenia w kasie, tj. 10, 15, 20, 30 - od godziny 10.

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach od 7:00 - 11:00

Dział Świadczeń Wychowawczych-Dobrego Startu oraz Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

- poniedziałek: 13.00-16.30,
- wtorek - piątek: 7.00-12.00.

 

OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE 

tel. 797-835-894

czynny w poniedziałek  od 7:00 - 17:00

od wtorku do czwartku od 7:00 - 15:00

w piątek od 7:00 - 13:00

 

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

ul. Górna 24 (budynek OTL)

czynna od poniedziałku do piątku od 14:00- 18:00

e-mail: 

 

ŚWIETLICA MŁODZIEŻOWA

ul. Górna 9a (budynek stajni)

czynna w piątki od 15:00 do 20:00

e-mail: 

http://dobre-miasto-mops.bip-wm.pl/public/