There is no translation available.

herb dobre miasto 2020

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/129/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Dobre Miasto:

Herbem Gminy Dobre Miasto jest wizerunek jelenia umieszczonego na tarczy jednopolnej typu hiszpańskiego o polu białym (srebrnym). Godłem herbu jest kroczący jeleń w barwie czerwonej zwrócony w lewo (w prawą heraldyczną stronę tarczy). Jeleń w pysku trzyma gałązkę z liściem dębu w kolorze zielonym i dwoma żółtymi (złotymi) żołędziami. Kopyta jelenia są żółte (złote). Jeleń umieszczony jest na podstawie, czyli na wzgórzu w kolorze zielonym.

Historia

Od początku istnienia miasta jego godłem był jeleń. Pierwsze wizerunki jelenia pojawiły się na pieczęci z 1325 roku.

Opis herbu: W polu pieczęci stoi jeleń, zwrócony w prawo (czyli w lewą stronę heraldyczną), z gałązką w pysku i większą gałązką widoczną z tyłu pieczęci. W otoku pieczęci widnieje napis: S'DER BORGER VAN DER GODENSTAT. Jest to brzmienie dolnoniemieckie, co mogłoby wskazywać na to, iż Dobre Miasto było niegdyś zamieszkane przez Niemców fryzyjskich. Taki sam herb znajdował się na dwóch innych pieczęciach miejskich pochodzących z XVI w. Na pierwszej widać było jelenia z kwiatem widocznym z tyłu, przy tarczy znajdowały się litery SMPI, a w otoku napis: +S+DER.BORGER.VAN.DER.GUTTENSTAT. Na drugiej, która była pieczęcią sądową, widać było jelenia, jakby powstającego i mającego w otoku napis: SIGIL.IVDICVM.GVEDSTATEN. Heraldyka do końca XIX w. była dosyć swobodna, a władze miasta nie przywiązywały zbytniej uwagi do wizerunku herbu. Na początku XX w. w czasach przynależności Dobrego Miasta do Prus istniały równolegle dwa wizerunki herbu – jeden, na którym wzorowany jest obecny herb, i drugi, w którym jeleń trzyma w pysku gałązkę z żołędziami. W obu tarcza herbowa była w kolorze srebrnym.