There is no translation available.

Herb Urzędu Gminy

Rada Miejska uchwałą Nr XVIII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Statut Gminy Dobre Miasto, w którym napisano:

Herbem Gminy Dobre Miasto jest wizerunek jelenia ciemnoczerwonego, z brązowymi kopytami, z dwoma zielonymi liśćmi dębu w pysku, zwróconego w prawo, z uniesioną prawą, przednią nogą, stojącego na zielonym podłożu, z którego wyrasta łodyga zielona, wnikająca w podbrzusze jelenia. Wizerunek umieszczony jest w białym polu tarczy.

Historia

Od początku istnienia miasta jego godłem był jeleń. Pierwsze wizerunki jelenia pojawiły się na pieczęci z 1325 roku.

Opis herbu: W polu pieczęci stoi jeleń, zwrócony w prawo (czyli w lewą stronę heraldyczną), z gałązką w pysku i większą gałązką widoczną z tyłu pieczęci. W otoku pieczęci widnieje napis: S'DER BORGER VAN DER GODENSTAT. Jest to brzmienie dolnoniemieckie, co mogłoby wskazywać na to, iż Dobre Miasto było niegdyś zamieszkane przez Niemców fryzyjskich. Taki sam herb znajdował się na dwóch innych pieczęciach miejskich pochodzących z XVI w. Na pierwszej widać było jelenia z kwiatem widocznym z tyłu, przy tarczy znajdowały się litery SMPI, a w otoku napis: +S+DER.BORGER.VAN.DER.GUTTENSTAT. Na drugiej, która była pieczęcią sądową, widać było jelenia, jakby powstającego i mającego w otoku napis: SIGIL.IVDICVM.GVEDSTATEN. Heraldyka do końca XIX w. była dosyć swobodna, a władze miasta nie przywiązywały zbytniej uwagi do wizerunku herbu. Na początku XX w. w czasach przynależności Dobrego Miasta do Prus istniały równolegle dwa wizerunki herbu – jeden, na którym wzorowany jest obecny herb, i drugi, w którym jeleń trzyma w pysku gałązkę z żołędziami. W obu tarcza herbowa była w kolorze srebrnym.