There is no translation available.

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto GMINA Dobre Miasto w banku:

WBS Oddział w Dobrym Mieście
nr rach. 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001