There is no translation available.

pdfProgram ochrony srodowiska.pdf9.06 MB

pdfStatut Gminy Dobre Miasto7.96 MB

pdfStrategia-rozwoju-gminy-do-roku-2030.pdf9.56 MB

docxLokalny Program Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow2.41 MB

pdfRegulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Dobre Miasto306.46 KB

pdfPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobre Miasto3.94 MB

pdfStrategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2019-2024.pdf1.54 MB

pdfWieloletni Gminny Program Osłonowy Posilek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028.pdf355.27 KB

pdfGminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2023-2024.pdf1.42 MB

pdfGminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dobre Miasto na lata 2022-2024.pdf967.16 KB

pdfDobre Miasto przyjazne seniorom1.89 MB

pdfProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.pdf540.39 KB