There is no translation available.

herb

Gmina miejsko – wiejska Dobre Miasto leży nad rzeką Łyną, w północnej części Pojezierza Olsztyńskiego, w centrum historycznej Warmii, administracyjnie przynależy do powiatu olsztyńskiego. W układzie przestrzennym położona jest w środkowej części województwa warmińsko – mazurskiego, w odległości ok. 26 km od stolicy regionu Olsztyna. Gmina graniczy od północnego wschodu z gminą Lidzbark Warmiński (powiat lidzbarski), od północnego zachodu z gminą Lubomino (powiat lidzbarski), od wschodu z gminą Jeziorany, od strony południowej z gminą Dywity, a od zachodniej z gminą Świątki.

Gmina  zajmuje powierzchnię 259 km2, co stanowi 9,12% powierzchni powiatu i 1,07% powierzchni województwa. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Dobre Miasto.

Dobre Miasto od 2013 roku należy do sieci miast Cittaslow. Filozofią Cittaslow jest tzw. kultura dobrego życia. Miejscowości należące do Cittaslow dążą do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia miejsca przyjaznego turystom, gdzie można odpocząć i gdzie chce się powrócić. Zakłada się przy tym dbałość o środowisko naturalne, funkcjonalność i dostępność infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego), dbałość o oryginalną historyczną zabudowę oraz skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze oznakowanych tras turystycznych zamiast autostrad.

Dane statystyczne

Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi (08.2018 r.):

Dostępność komunikacyjna

W mieście Dobre Miasto krzyżuje się kilka dróg o znaczeniu regionalnym i jedna droga o znaczeniu międzynarodowym. Regionalne to: Dobre Miasto – Orneta, Dobre Miasto – Jeziorany, Dobre Miasto – Ostróda, Dobre Miasto – Miłakowo, oraz droga krajowa Nr 51, prowadząca do przejścia granicznego w Bezledach.

Odległości do:

 1. najważniejszych ośrodków miejskich:
  − Gdańsk – 150 km,
  − Elbląg – 77 km,                  
  − Olsztyn – 25 km,
  − Warszawa – 238 km,
 2. lotnisk:

           − Szymany – 95 km

           − Gdańsk – 154 km

           − Warszawa – 203 km

 1. przejścia granicznego w Bezledach – 64 km

Gospodarka

Gmina Dobre Miasto jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Z powyższych danych wynika, że główne funkcje Dobrego Miasta to przemysł i usługi. Rolnictwo z kolei pełni funkcję uzupełniającą. Gmina należy do średnio uprzemysłowionych. Ze względu na systematycznie wzrastającą liczbę podmiotów gospodarczych, swoje położenie oraz wieloletnią tradycję Dobre Miasto pełni rolę lokalnego centrum rozwoju gospodarczego.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

 • przemysł
 • usługi
 • produkcja

Działalność inwestycyjna Dobrego Miasta była w dużej mierze związana z istnieniem podstrefy

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem utworzenia strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Dobrego Miasta oraz stworzenie inwestorom korzystnych  warunków  finansowo-podatkowych.

Tereny podstrefy Dobre Miasto zlokalizowane są w zachodniej oraz południowo-wschodniej części Dobrego Miasta.

Od lipca 2018 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców są dostępne w całym kraju (bez ograniczeń terytorialnych). Firmy mogą realizować inwestycje nie tylko na terenach podstrefy Dobre Miasto (również na terenach będących własnością przedsiębiorców) oraz korzystać ze zwolnień podatkowych do 15 lat.

Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Dobre Miasto:

 • MebelMax Mieczysław Jasiński, Polska, meblarstwo
 • Jutrzenka Sp. z o.o. , Polska, cukiernictwo
 • Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. j. ,Polska, producent suszonych warzyw
 • Polkar Warmia Sp. z o.o., Polska, producent kół tarczowych
 • Naber Polska Sp. z o.o., Polska, producent farb proszkowych
 • Agrokompleks-Giers Sp. j., Polska, dystrybutor materiałów budowlanych
 • DeLaval Operations Sp. z o.o. , Polska, producent sprzętu mleczarskiego
 • DFM Sp. z o.o., Polska, meblarstwo

Infrastruktura techniczna terenów inwestycyjnych

Dobre Miasto oferuje w pełni uzbrojone tereny pod zabudowę przemysłową i usługową.  Wszystkie tereny inwestycyjne oferowane inwestorom charakteryzują się dogodną rzeźbą  terenu, bardzo dobrymi właściwościami nośnymi, posiadają pełną infrastrukturę techniczną  oraz unormowany stan prawny własności, są czyste ekologicznie.

Rynek pracy (dane za rok 2017)

 • Liczba osób pracujących: w powiecie – 20 852, w gminie Dobre Miasto – 3 483.
 • 23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobre Miasto pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie powiatu olsztyńskiego wynosi 3 781,68 PLN
 • Bezrobotni zarejestrowani: w powiecie – 5 175, w gminie – 814.
 • Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym: 6,4% w powiecie i 8,2% w gminie.
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie olsztyńskim -13,4%.

Edukacja i dostęp do kadr

W Dobrym Mieście funkcjonuje Zespół Szkół, w którym młodzież kształci się w kierunku technik: hotelarstwa, ekonomista, informatyk, logistyk. Ponadto w Dobrym Mieście znajduje się Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która przygotowuje pracowników w zawodach: piekarz, sprzedawca, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter instalacji sanitarnych, murarz, ślusarz i wielu innych.

W odległości 35 km od Dobrego Miasta jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów, na których w 2016/2017 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

Ponadto Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Instytucje wspierające inwestora

Instytucje okołobiznesowe

Inkubatory przedsiębiorczości w Olsztynie

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn

Instytucje pożyczkowe

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Ośrodki doradztwa, w tym rolniczego

Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Dobre Miasto

Formy spędzania wolnego czasu

Gmina Dobre Miasto, położona wśród warmińskich wód i lasów, pełna jest atrakcji związanych z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, ale także jak widać historycznymi. W malowniczych Lasach Wichrowskich wytyczonych zostało wiele ciekawych szlaków rowerowych. Czyste Jezioro Limajno zwane „Perłą Warmii” czy rzeka Łyna z organizowanymi na niej spływami kajakowymi, dają znakomite możliwości spędzenia w gminie urlopu, połączonego z aktywnym wypoczynkiem.

Przez gminę przebiega wiele szlaków turystycznych m. in.:

 1. Szlaki rowerowe
 2. Szlaki piesze
 3. Szlaki kajakowe rzeką Łyną,
 4. Szlaki samochodowe:
 5. Szlaki konne:
 6. Szlaki Nordic Walking.

Na terenie gminy Dobre Miasto funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego misją jest

zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom gminy i jej gościom. OSiR dysponuje następującymi obiektami:

 1. Kryta Pływalnia przy ulicy Garnizonowej 18 w Dobrym Mieście (a w niej: jacuzzi, zjeżdżalnia o długości 50 m,sauna fińska i parowa),
 2. Kompleks boisk sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" przy ulicy Garnizonowej  20 w Dobrym Mieście,
 3. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Garnizonowej 20 w Dobrym Mieście,
 4. Siłownia zewnętrzna w Parku Przyjaciół Kultury przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście,
 5. Stadion miejski wraz z infrastrukturą przy ulicy Olsztyńskiej w Dobrym Mieście,
 6. Pawilon sportowy przy ulicy Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście,
 7. Skatepark przy ulicy Grunwaldzkiej w Dobrym Mieście,
 8. Infrastruktura przystani kajakowych w Dobrym Mieście, Smolajnach i Cerkiewniku
 9. Place zabaw

image001