There is no translation available.

logo wfos

Informacja o dotacji na dofinansowanie zadania pn.:
„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOBRE MIASTO”

Burmistrz Dobrego Miasta informuje, że realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobre Miasto” w roku 2017 zostało dotowane na podstawie umowy nr 00330/17/14033/OZ-LZ/D z dnia 4 września 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Olsztynie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania tegorocznego zadania, stanowi 84,6% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest, z czego część pochodziła ze środków NFOŚiGW, a część ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Kwota całkowita przedmiotowego zadania: 174 492,47 zł, w tym kwota dotacji: 147 698,87 zł.

bez tytulu