There is no translation available.

Zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 12.01.2024 r. w sprawie przejęcia działek nad Jeziorem Limajno. - Odpowiedź na zapytanie 

Zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 04.01.2024 r. w sprawie likwidacji linii autobusowej nr 549. - Odpowiedź na zapytanie

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 19.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżek budżetowych osiągniętych w ostatnich trzech latach. - Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 15.05.2023 r. dotycząca publicznego udostepnienia projektu zagospodarowania terenu nad Jeziorem Limajno oraz podania kosztu wykonania tej dokumentacji. - Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 15.05.2023 r. dotycząca zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Dobre Miasto a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. - Odpowiedź na interpelację

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 20.03.2023 r. w sprawie świetlicy w Piotraszewie. - Odpowiedź na zapytanie

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 21.02.2023 r. w związku z zamiarem dzierżawy miejskiej sieci ciepłowniczej dla Veoli. - Odpowiedź na zapytanie

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 06.02.2023 r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Dobre Miasto do Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. - Odpowiedź na zapytanie

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 14.10.2022 r. w sprawie dzierżawy działki pod budowę parkingu na Placu 1-go Siepnia. - Odpowiedź na zapytanie.

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Mariusz Borka z dnia 01.08.2022 r. w sprawie środków budżetowych w 2022 r. zapisanych na budowę parkingu przy ul. Grudziądzkiej 15 w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na interpelację 

Zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 02.03.2022 r. dotyczące interpretacji prawnej. - Odpowiedź na zapytanie

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 28.02.2022 r. dotycząca prac związanych z wyburzaniem budynku po byłym przedszkolu. - Odpowiedź na interpelację

Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Małgorzaty Konczalskiej z 24.02.2022 r. w sprawie naprawy dróg gminnych. - Odpowiedź na interpelację

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 16.02.2022 r. w sprawie zabezpieczenia kontenerów na odpady segregowane. - Odpowiedź na zapytanie

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 16.02.2022 r. w sprawie uporządkowania działki po rozbiórce przedszkola na ulicy Grudziądzkiej. - Odpowiedź na zapytanie

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Mirosława Zadrogi z 03.02.2022 r. dotycząca dokumentów wysyłanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Mariusza Borka z 31.01.2022 r. dotycząca korespondencji dokumentów wpływających do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na interpelację


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 27.01.2022 r. w sprawie lokalizacji planownego do budowy PSZOK w Dobrym Mieście - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 26.01.2022 r. w sprawie uchwały dotyczącej wypłaty ekwiwalentu dla druhów OSP. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 19.01.2022 r. w sprawie planowanej inwestycji budowy PSZOK w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na zapytanie


Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Kamila Tracewicza z 17.01.2022 r. w sprawie boiska o sztucznej nawierzchni w miejscowości Głotowo - Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrcyji Wasilewskiej z 14.01.2022 r. w sprawie lokalizacji PSZOK oraz drogi dojazdowej do PSZOK. - Odpowiedź na interpelację


Zapytanie Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 6.12.2021 r. dotyczące Skargi Kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 19.11.2021 r. w sprawie podatku. - Odpowiedź na zapytanieZapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 19.11.2021 r. w sprawie stanowiska kierownika MOPS i kierownika Senior+ w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 19.11.2021 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2019 - 2024. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 8.11.2021 r. w sprawie wyjaśnienia sytuacji (podanie podstawy prawnej) zaistniałej na sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 28.10.2021 r. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 8.11.2021 r. w sprawie wyjaśnienia sytuacji (podanie podstawy prawnej) zaistniałej na sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 28.10.2021 r. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 29.10.2021 r. w sprawie możliwości równoczesnego pełnienia funkcji kierownika OPS oraz kierownika ośrodka wsparcia "Senior+". - Odpowiedź na zapytanie


Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Małgorzaty Konczalskiej z 09.07.2021 r. w sprawie wykonania utwardzenia pobocza pasa drogowego. Odpowiedź na interpelację 

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 1.07.2021 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Chodkiewicza Odpowiedź na zapytanie

 


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 1.07.2021 r. w sprawie działań promocyjnych dotyczących szczepień na COVID-19 Odpowiedź na zapytanie

 


Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Mirosława Zadrogi z 18.06.2021 r. w sprawie udostępnienia "Baszty Bocianiej" mieszkańcom i turystom.Odpowiedź na interpelację


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 17.06.2021 r. w sprawie przejść dla pieszych. Odpowiedź na zapytanie


 

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 17.06.2021 r. dotyczące bezpieczeństwa. Odpowiedź na zapytanie


 

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 17.06.2021 r. w sprawie utworzenia parkingu na Placu 1-go Sierpnia. Odpowiedź na zapytanie


 

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 17.06.2021 r. w sprawie usuwania azbestu. Odpowiedź na zapytanie


 

Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 17.06.2021 r. w sprawie tabliczek umieszczonych na murze przy "Baszcie Bocianiej". Odpowiedź na zapytanie


Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Małgorzaty Konczalskiej z 14.06.2021 r. dotycząca Zarządzenia Nr BF.0050.75.2021.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28.05.2021 r. - Odpowiedź na interpelację


Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Joanny Patrycji Wasilewskiej z 19.05.2021 r. dotycząca stanu znaków poziomych znajdujących się na terenie dróg gminnych. Odpowiedź na interpelację


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 27.04.2021 r. w sprawie modernizacji stadionu miejskiego w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 27.04.2021 r. w sprawie sytuacji Przedszkola Samorządowego na ulicy Malczewskiego. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 22.04.2021 r. w sprawie sprzedaży działki przy Placu 1-go Sierpnia - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 16.04.2021 r. w sprawie poziomu zatrudnienia w Zakładzie Usług Wodnych w Dobrym Mieście. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 16.04.2021 r. w sprawie PSZOK. - Odpowiedź na zapytanie


Zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Magdaleny Kowalskiej z 16.04.2021 r. w sprawie budynku w Międzylesiu. - Odpowiedź na zapytanie


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13191

Zapytanie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13130


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13187

Zapyatnie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13129


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13189

Zapytanie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13128


Odpowiedź na zapytanie: 

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13188

Zapytanie zdn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13127


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13190

Zapytanie zdn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13126


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13184

Zapytanie zdn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13125


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13185

Zapytanie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13124


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13183

Zapytanie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13123


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13186

Zapytanie z dn. 15.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13122


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13112

Zapytanie z dn. 09.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13108


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13113

Zapyatnie z dn. 09.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13107


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13105

Zapytanie z dn. 08.04.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13081


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13114

Zapytanie z dn. 31.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13071


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13079

Zapytanie z dn. 31.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13070


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13111

Zapytanie z dn. 31.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13069


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13078

Zapytanie z dn. 30.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13049


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13106

Zapytanie z dn. 30.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13048


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13082

Interpelacja z dnia 29.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13047


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13074

Interpelacja z dn. 29.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13046


Odpowiedź na zapytanie: 

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13080

Zapytanie z dn. 26.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13045


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13026

Zapytanie z dn. 15.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12960


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13000

Interpelacja z dn. 12.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12958


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13001

Interpelacja z dn. 12.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12957


Odpoiwedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12999

Zapytanie z dn. 08.03.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12934


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12936

Interpelacja z dn. 22.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12897


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12935

Interpelacja z dn. 22.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12896


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12895

Interpelacja z dn. 15.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12824


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12898

Zapytanie z dn. 15.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12823


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12899

Zapytanie z dn. 15.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12822


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12868

Interpelacja z dn. 15.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12819


Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12851

Zapytanie z dn. 12.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12818


Interpelacja z dn. 12.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12817


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12850

Intepelacja z dn. 12.02.20121 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12816


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12849

Interpelacja z dn. 09.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12802


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12828

Interpelacja z dn. 05.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12801


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12803

Interpelacja z dn. 01.02.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12766


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12777

Interpelacja z dn. 29.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12760


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12806

Interpelacja z dn. 29.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12758


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12805

Interpelacja z dn. 29.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12758


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12805

Interpelacja z dn. 29.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12756


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12776

Interpelacja z dn. 25.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12747


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12769

Interpelacja z dn. 25.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12746


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12775

Interpelacja z dn. 25.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12745


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12770

Interpelacja z dn. 25.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12744


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12705

Interpelacja z dn. 12.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12694


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12710

Interpelacja z dn. 11.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12685


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12686

Interpelacja z dn. 08.01.2021 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12684


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12629

Interpelacja z dn. 15.12.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12551


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12582

Interpelacja z dn. 14.12.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12549


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12581

Interpelacja z dn. 08.12.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12496


Interpelacja z dn. 02.12.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12473


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12471

Interpelacja z dn. 25.11.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12445


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12446

Interpelacja z dn. 24.11.2020 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12444


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12355

Interpelacja z dn. 10.11.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12338


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12339

Interpelacja z dn. 02.11.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12296


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12209

Interpelacja z dn. 01.10.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12182


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12067

Interpelacja z dn. 13.08.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11985


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12046

Interpelacja z dn. 13.08.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11984


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12065

Interpelacja z dn. 13.08.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11983


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=12065

Interpelacja z dn. 13.08.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11982


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11946

Interpelacja z dn. 20.07.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11930


Odpowiedź na interpelacje:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11934

Interpelacja z dn. 08.07.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11867


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11889

Interpelacja z dn. 07.07.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11861


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11928 
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11929

Interpelacja z dn. 07.07.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11860


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11888

Interpelacja z dn. 07.07.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11859


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11775

Interpelacja z dn. 15.06.2020 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11741


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11742

Interpelacja z dn. 04.06.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11703


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11774

Interpelacja z dn. 04.06.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11702


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11733

Interpelacja z dn. 03.06.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11700


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11773

Interpelacja z dn. 03.06.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11684


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11727

Interpelacja z dn. 26.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11644


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11678

Interpelacja z dn. 15.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11598


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11613

Interpelacja z dn. 13.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11596


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11609

Interpelacja z dn. 13.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11595


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11686

Interpelacja z dn. 13.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11594


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11597

Interpelacja z dn. 08.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11581


Odpowiedź na intepelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11705

Interpelacja z dn. 08.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11580


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11704

Interpelacja z dn. 08.05.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11579


Odpowiedź na intepelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11584

Interpelacja z dn. 27.04.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11563


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11564

Intepelacja z dn. 16.04.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11545


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11456

Interpelacja z dn. 25.02.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11392


Odpowiedź na intepelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11456

Interpelacja z dn. 25.02.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11391


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11371

Interpelacja z dn. 10.02.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11313


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11293

Interpelacja z dn. 27.01.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11280


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11257

Interpelacja z dn. 08.01.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11235


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11272

Interpelacja z dn. 07.01.2020 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11234


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11224

Interpelacja z dn. 20.12.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11204


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11222 http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11250

Interpelacja z dn. 17.12.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11172


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11208

Interpelacja z dn. 17.12.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11171


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11064

Interpelacja z dn. 18.11.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11063


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11084

Interpelacja z dn. 15.11.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11038


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11026

Interpelacja z dn. 12.11.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=11019


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10910

Interpelacja z dn. 02.10.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10891


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10829

Interpelacja z dn. 12.09.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10808


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10775

Interpelacja z dn. 06.09.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10771


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10784

Interpelacja z dn. 05.09.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10770


Interpelacja z dn. 05.09.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10769


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10756

Interpelacja z dn. 26.08.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10753


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10749

Interpelacja z dn. 19.08.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10729


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10736

Interpelacja z dn. 06.08.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10691


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10673

Interpelacja z dn. 23.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10623


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10625

Interpelacja z dn. 18.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10598


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10616

Interpelacja z dn. 18.07.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10597


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10624

Interpelacja z dn. 11.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10592


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10586

Interpelacja z dn. 02.07.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10567


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10584

Interpelacja z dn. 02.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10551


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10589

Interpelacja z dn. 02.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10550


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10585

Interpelacja z dn. 02.07.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10547


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10542

Interpelacja z dn. 17.06.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10499


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10541

Interpelacja z dn. 17.06.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10498


Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10543

Interpelacja z dn. 17.06.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10497


Interpelacja z dn. 30.05.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10452

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10483

Intepelacja z dn. 23.05.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10401

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10420

Intepelacja z dn. 22.05.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10400

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10419

Interpelacja z dn. 15.05.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10369

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10410

Interpelacja z dn. 24.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10291

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10318

Interpelacja z dn. 19.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10305

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10311

Interpelacja z dn. 19.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10304

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10310

Interpelacja z dn. 16.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10281

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10295

Interpelacja z dn. 16.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10280

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10296

Intepelacja z dn. 10.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10264

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10288

Interpelacja z dn. 10.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10263

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10287

Intepelacja z dn. 09.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10262

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10290

Intepelacja z dn. 09.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10261

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10289

Intepelacja z dn. 03.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10239

Odpowiedź na intepelację:

/upload/tinymce/Pliki/Odpowiedz_na_interpelacje_Radnej_P._Wioletty_Nowak_z_dn._03.04.2019.pdf

Intepelacja z dn. 03.04.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10238

Odpowiedź na interpelcję:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10268

Intepelacja z dn. 29.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10209

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10267

Interpelacja z dn. 29.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10208

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10271

Interpelacja z dn. 29.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10207

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10266

Interpelacja z dn. 29.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10206

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10265

Interpelacja z dn. 29.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10205

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10243

Interpelacja z dn. 25.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10194

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10242

Interpelacja z dn. 25.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10193

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10241

Interpelacja z dn. 25.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10192

Odpowiedź na inteprelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10240

Interpelacja z dn. 22.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10191

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10196

Interpelacja z dn. 14.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10144

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10152

Interpelacja z dn. 11.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10138

Odpowiedź na intepelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10155

Interpelacja z dn. 07.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10139

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10145

Interpelacja z dn. 07.03.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10137

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10118

Załączniki do interpelacji:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10119

Intepelacja z dn. 21.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10076_Interpelacja_z_dnia_21.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10117

Interpelacja z dn. 20.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10075_Interpelacja_z_dnia_20.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10087

Interpelacja z dn. 18.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10037_Interpelacja_z_dnia_18.02.2019.pdf

Załączniki:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10091

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10090

Interpelacja z dn. 15.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10035_Interpelacja_z_dnia_15.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10086

Zapytanie z dn. 15.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10034_4_zapytanie_radnej_z_15.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10084

Zapytanie z dn. 15.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10033_3_zapytanie_radnej_z_15.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10085

Zapytanie z dn. 15.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10032_2_zapytanie_radnej_z_15.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10083

Zapytanie z dn. 15.02.2019 r.:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10031_Zapytanie_radnej_z_15.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10082

Zapytanie z dn. 14.02.2019 r.:

/upload/tinymce/Pliki/4_zapytanie_radnej_Z._Kobylinskiej_z_12.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10081

Zapytanie z dn. 14.02.2019 r:

/upload/tinymce/Pliki/3_zapytanie_radnej_Z._Kobylinskiej_z_12.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10080

Zapytanie z dn. 14.02.2019 r.:

/upload/tinymce/Pliki/2_zapytanie_radnej_Z._Kobylinskiej_z_12.02.2019.pdf

Odpowiedź na zapytanie:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10079

Zapytanie z dn. 14.02.2019 r.:

/upload/tinymce/Pliki/Zapytanie_radnej_Z._Kobylinskiej_z_12.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10088
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/10036_Odpowiedz_na_interpelacje_z_dnia_12.02.2019.pdf

Interpelacja z dn. 12.02.2019 r.
/upload/tinymce/Pliki/Interpelacja_radnego_M._Zadroga_z_12.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:
/upload/tinymce/Pliki/Odp._na_interpelacje_radnej_M._Konczalskiej.pdf

Interpelacja z dn. 11.02.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9999_Interpelacja_z_dnia_11.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:
/upload/tinymce/Pliki/Odp._na_interpelacje_radnej_J._Wasilewskiej_z_dnia_01.02.2019.pdf

Interpelacja z dn. 01.02.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9973_Interpelacja_z_dnia_01.02.2019__282_29.pdf

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=10002

Interpelacja z dn. 01.02.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9972_Interpelacja_z_dnia_01.02.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:

/upload/tinymce/Pliki/Odpowiedz_na_interpelacje_radnego_M._Borka_z_29.01.2019.pdf

Interpelacja z dn. 29.01.2019 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9968_Interpelacja_29.01.2019__282_29.pdf

Odpowiedź na interpelację:
/upload/tinymce/Pliki/Odp._na_2_interpelacje_radnego_M._Borka.pdf

Interpelacja z dn. 29.01.2019 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9967_Interpelacja_29.01.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9977_Odpowiedz_na_interpelacje_21.01.2019__282_29.pdf

Interpelacja z dn. 21.01.2019 r.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9976_Interpelacja_z_21.01.2019__282_29.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9966_Odpowiedz_na_interpelacje_z_21.01.2019.pdf

Interpelacja z dn. 21.01.2019 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9964_Interpelacja_z_dnia_21.01.2019_r..pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9965_odpowiedz_na_interpelacje_z_14.01.2019.pdf

Interpelacja z dn. 14.01.2019 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9918_Interpelacja_z_14.01.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9894_odpowiedz_na_interpelacje_7.01.2019.pdf

Interpelacja z dn. 07.01.2019.r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9842_Interpelacja_z_07.01.2019__282_29.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9912_odpowiedz_na_interpelacje_07.01.2019.pdf

Interpelacja z dn. 07.01.2019 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9841_Interpelacja_z_07.01.2019.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9819_odpowiedz_na_interpelacje_18.12.2018.pdf

Interpelacja z dnia 18.12.2018 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9817_Interpelacja_18.12.2018.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9819_odpowiedz_na_interpelacje_18.12.2018.pdf

Interpelacja z dnia 18.12.2018 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9818_Interpelacja_18.12.2018__282_29.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9780_Odpowiedz_na_interpelacje_z_5.12.2018_r..pdf

Interpelacja z dnia 05.12.2018 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9694_interpelacja_3.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9780_Odpowiedz_na_interpelacje_z_5.12.2018_r..pdf

Interpelacja z dnia 05.12.2018 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9693_interpelacja_2.pdf

Odpowiedź na interpelację:
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9780_Odpowiedz_na_interpelacje_z_5.12.2018_r..pdf

Interpelacja z dnia 05.12.2018 r.
http://bip.dobremiasto.com.pl/system/obj/9692_interpelacja_1.pdf