Książka adresowa - Dobre Miasto

As part of our website we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies results in saving them on your device. You can change your cookies' settings at any time. More details in our Cookies policy.

Sekretarz gminy

Zenon Połocki Sekretarz

Skarbnik

Referat Spraw Organizacyjnych

Urząd Stanu Cywilnego

Patrycja Bujwid Kierownik
Magdalena Iwanek Zastępca Kierownika

Referat Spraw Obywatelskich

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Radca Prawny

Kamila Warcaba Radca Prawny

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Tomasz Kowara Kierownik

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Aneta Pawtel Kierownik

Referat Inwestycji i Nieruchomości

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej