There is no translation available.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Miasto -rok 2013 (w załączniku)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Miasto - rok 2014 ( w załączniku)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Miasto - rok 2015 (w załączniku)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Masto - rok 2016 (w załączniku)

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami---2017-rpdf.pdf493.42 KB

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami---2018-rpdf.pdf395.87 KB

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami--2019-rpdf.pdf485.05 KB

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami---2020_rpdf.pdf5.51 MB

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami---2021-r.pdf1.12 MB

pdfanaliza-stanu-gospodarki-odpadami---2022-rpdf.pdf664.76 KB