There is no translation available.

kominiarz

W trosce o jakość powietrza trwa ogólnopolska kampania edukacyjna "Czysty komin - czysta gmina" Serwis kominiarz.pl pokazuje negatywne skutki nieracjonalnego palenia w piecach. Zachęcamy do odwiedzenia powyższego serwisu.


 Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych"

Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właśnie dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla obywateli nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych.

Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo, oprócz poradnika przygotowany został również ulotkę oraz informator.

Pobierz Poradnik „Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych” (plik .pdf, rozmiar: 3906 kB)


Monitoring Jakości Powietrza

airly

Na terenie naszej Gminy zainstalowano 6 czujników jakości powietrza Airly. Czujniki te monitorują stan powietrza w czasie rzeczywistym, a wyniki te są ogólnodostępne na mapie zamieszczonej pod adresem www.airly.pl. Zachęcamy do odwiedzania strony i skorzystania z zawartych tam informacji, ale przede wszystkim prosimy o reagowanie na wszelkie przejawy zanieczyszczenia powietrza. W przypadku stwierdzenia źródła takiego zanieczyszczenia, prosimy o poinformowanie Urzędu Miejskiego bądź też Komisariatu Policji. Można też zwrócić uwagę na szkodliwość smogu osobie, która spowodowała zanieczyszczenie powietrza.


skmbt c28018030214090


  Ulotka - posprzątaj po psie

Gdzie wyrzucać psie odchody???

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto (paragraf 13 ww. dokumentu), do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy m.in.: „natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, zebrane do szczelnych toreb, powinny być umieszczane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów”.

W związku z powyższym, przypominamy wszystkim właścicielom czworonogów (i nie tylko), że psie odchody powinny być wyrzucane do pojemników, koszy przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych.

Ponadto, prosimy pamiętać o tym, że psie odchody pozostawione na chodnikach czy trawnikach to nie tylko nieestetyczny widok, ale również źródło niebezpiecznych pasożytów, które zagrażają zdrowiu człowieka. Najbardziej narażone są na nie nasze dzieci, bawiące się chociażby na placu zabaw i w piaskownicy.


 

Raport z badań społecznych dotyczących problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Były to badania non profit, przeprowadzone przez Ośrodek Ewaluacji w styczniu br..

Poniżej link do raportu:

SMOG! I CO DALEJ? https://ewaluacja.eu/wp-content/themes/release/img/Smog%20i%20co%20dalej.pdf

Raport powstał jako wstęp do publicznej dyskusji na temat smogu: zebraliśmy opinie mieszkańców całej Polski, a z drugiej strony naukowców, działaczy społecznych i ekologicznych oraz samorządowców.

Wyjaśniamy w nim:

  • - co to jest smog;
  • - jaka jest wiedza o smogu;
  • - jak radzą sobie ze smogiem samorządy i mieszkańcy;
  • - co można i co należy zrobić w sprawie smogu.

  topola


  ulotka ewaplus zmniejszona 1

ulotka ewaplus zmniejszona 2

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nie wiesz do kogo się zwrócić?

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000.

Celem CIN jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, władzom lokalnym, instytucjom, jak i przedsiębiorcom. Eksperci udzielają informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, informują
o możliwościach lokowania inwestycji, pomagają w rozwiązywaniu spraw konfliktowych, sporządzaniu raportów środowiskowych i ocen oddziaływania na środowisk. Zespół specjalistów posiada również wiedzę przyrodniczą i prawną, pomocną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych. Fundraiserzy informują o funduszach zarówno unijnych, jak
i krajowych wspomagających różne formy działalności na terenach sieci Natura 2000.

Problemy można zgłaszać w następujący sposób:

osobiście w Centrum Informacji Natura 2000 - ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków (pon.-pt. w godzinach 9-15),
telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon.-pt. w godzinach 9-15),
za pomocą formularza na stronie internetowej: http://misjanatura.fwie.pl/index.php/en/cin-form2

Więcej informacji na stronie Centrum Informacji Natura 2000.

Zapraszamy do kontaktu!

cin baner