There is no translation available.

 Od 1 grudnia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Dobre Miasto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/411/2022 z dnia 27 października 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od 1 grudnia 2022 r. będzie wynosić 32 zł/osobę/miesiąc.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą zostać zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca na miesiąc, jedynie po uprzednim złożeniu nowej deklaracji uwzględniającej pojemność kompostownika. Deklaracja dostępna jest pod adresem: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=13179

WAŻNE!!! Właściciele nieruchomości na których nie nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość miesięcznej opłaty, nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych zostają bez zmian i wynoszą:

    w wysokości 10 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 60 l;

    w wysokości 20 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 120 l;

    w wysokości 40 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 240 l;

    w wysokości 183 zł za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o pojemności 1100 l;

Wzór deklaracji dla NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH dostępny jest pod adresem: https://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=14323

Więcej szczegółowych informacji pod nr tel. 89 616 36 08 lub 89 615 10 56

 

ulotka smieci a5 na strone 1

ulotka smieci a5 na strone 2