There is no translation available.

 

Flaga Gminy Dobre Miasto

Przez stulecia rozwijały się znaki chorągwiane jako znaki bojowo – rozpoznawcze. Jak podaje w swoich artykułach Jerzy Przeracki z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie („Głos Warfamy” 1980 r.):         „ …do II wojny światowej Dobre Miasto używało chorągwi miejskiej, którą stanowił zielono – biały proporzec, chociaż według wyobrażenia godła herbowego powinien on być czerwono – zielono – biały”.

W okresie powojennym nie używano flagi, która zgodnie z tradycją jest symbolem samorządności miejskiej i promocji, jak też podkreśla pozycję i godność miasta.

Uchwałą nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24 kwietnia 2008 r. określono barwy i flagę Gminy Dobre Miasto.

Barwami Gminy Dobre Miasto są kolory: czerwony, biały i zielony wywodzące się z herbu Gminy. Barwy Gminy, ułożone na płacie tkaniny zgodnie z zasadami weksykologii (wg ważności) w postaci poziomych, równoległych pasów, tj:

- pas górny – barwa czerwona (barwa godła herbowego: jelenia),
- pas środkowy – barwa biała (barwa pola tarczy herbowej),
- pas dolny – barwa zielona (barwa innych elementów herbu: murawy, liści, krzewu)

stanowią elementy Flagi Gminy Dobre Miasto. Barwy jednoznacznie nawiązują do herbu, dzięki czemu stały się one znakiem dostatecznie zindywidualizowanym i rozpoznawalnym na tle innych flag i chorągwi miejskich i gminnych w Polsce.

Flaga Gminy jest wywieszana w miejscach publicznych z okazji świąt państwowych, rocznic miejskich i gminnych oraz innych uroczystości. Flaga może być podnoszona (wywieszana):

- przez wszystkich mieszkańców miasta i gminy na terenie ich posesji,
- przez wszystkie podmioty mające swe siedziby w Gminie Dobre Miasto – na terenie ich siedzib.

Zasady używania Flagi Gminy określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia barw i flagi Gminy Dobre Miasto.