There is no translation available.

 flaga dobre miasto 2020

Flaga Gminy Dobre Miasto

Przez stulecia rozwijały się znaki chorągwiane jako znaki bojowo – rozpoznawcze. Jak podaje w swoich artykułach Jerzy Przeracki z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie („Głos Warfamy” 1980 r.):         „ …do II wojny światowej Dobre Miasto używało chorągwi miejskiej, którą stanowił zielono – biały proporzec, chociaż według wyobrażenia godła herbowego powinien on być czerwono – zielono – biały”.

W okresie powojennym nie używano flagi, która zgodnie z tradycją jest symbolem samorządności miejskiej i promocji, jak też podkreśla pozycję i godność miasta.

Uchwałą Nr XXVI/129/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 20 lutego 2020 r. określono flagę Gminy Dobre Miasto:

Flaga Gminy Dobre Miasto to płat tkaniny w kolorach herbu Gminy Dobre Miasto w proporcjach szerokości do wysokości 5:8, z poziomym układem pasów. Proporcje pasów: czerwony 1:4, biały 2:4, zielony 1:4.

W centralnej części flagi na polu białym umieszczono godło Gminy Dobre Miasto, czyli jelenia w barwie czerwonej z żółtymi (złotymi) kopytami, trzymającego w pysku gałązkę z liściem dębu w kolorze zielonym i dwoma żółtymi (złotymi) żołędziami.

Flaga pionowa Gminy Dobre Miasto to płat tkaniny o szerokości H i długości L = 3H. Proporcje pasów:
czerwony 1:4, biały 2:4, zielony 1:4 H. Godło Gminy Dobre Miasto umieszczono na środku czoła flagi.

Flaga Gminy jest wywieszana w miejscach publicznych z okazji świąt państwowych, rocznic miejskich i gminnych oraz innych uroczystości. Flaga może być podnoszona (wywieszana):

- przez wszystkich mieszkańców miasta i gminy na terenie ich posesji,
- przez wszystkie podmioty mające swe siedziby w Gminie Dobre Miasto – na terenie ich siedzib.

Zasady używania Flagi Gminy określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia barw i flagi Gminy Dobre Miasto.