There is no translation available.

  • Pogotowie Ratunkowe 999,112
  • Straż Pożarna 998, 112
  • Pogotowie Energetyczne 991
  • Pogotowie Gazowe 992
  • Komisariat Policji w Dobrym Mieście 997, 47 731 19 31, Utrzymanie zimowe dróg (miasto, tereny wiejskie):

W godzinach pracy

podmiot/kontakt  

Rodzaj zdarzenia

Po godzinach/dni wolne

podmiot/kontakt

Komisariat Policji

tel.895262930,997,112

podłozenie materiałów wybuchowych,

nietrzeźwi

Komisariat Policji

tel. 895262930, 997,112

Komisariat Policji - tel. 89 526 29 30, 997, 112

Ochotnicza Straż Pożarna - tel. 998, 112

Zarządca drogi – według miejsca wystąpienia zdarzenia
Zabezpieczenie kolizji / wypadków / uprzątnięcie skutków - olej, szkła

Komisariat Policji - tel. 89 526 29 30, 997, 112

Ochotnicza Straż Pożarna - tel. 998, 112

Zarządca drogi – według miejsca wystąpienia zdarzenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

tel. 89 616 21 70

Pomoc bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

tel. 666 091 994

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 89 616 15 98

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

- tel. 89 615 10 69

Drogi – gminne

(utrzymanie)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 604 550 285

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

- tel. 728 332 235
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. - tel. 89 616 14 16

Wodociągi i kanalizacja /awarie/ braki pokryw

Ujęcie wody, dostawa i awarie

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

- tel. 609 617 675
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - tel. 89 616 14 13

Sieć ciepłownicza /awarie/ braki pokryw

Kotłownie miejskie i dostawa ciepła, awarie

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

- tel. 606 657 231

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 89 616 15 98

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

- tel. 89 615 10 56, 533 307 688
Bezdomne zwierzęta domowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 666 878 693 po uzgodnieniu z Urzędem

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

– tel. 533 307 688 lub 600 419 473

Właściciel zwierzęcia lub terenu

Urząd Miejski w Dobrym Mieście – tel. 89 615 10 56,

533 307 688
Padłe zwierzęta domowe

Właściciel zwierzęcia lub terenu,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 666 878 693

Zgodnie z prawem łowieckim – Skarb Państwa, właściwe koło łowieckie przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Zwierzęta dzikie żywe Zgodnie z prawem łowieckim – Skarb Państwa, właściwe koło łowieckie przez Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zgodnie z prawem łowieckim – Skarb Państwa, właściwe koło łowieckie, lekarz weterynarii - 602 811 030 po uzgodnieniu z Urzędem Zwierzęta dzikie ranne Zgodnie z prawem łowieckim – Skarb Państwa, właściwe koło łowieckie, lekarz weterynarii – 602 811 030, po uzgodnieniu z Urzędem

Właściciel terenu, właściwe koło łowieckie

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

– tel. 89 615 10 56, 533 307 688
Zwierzęta dzikie padłe

Właściciel terenu, właściwe koło łowieckie lub przez

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

– tel. 600 419 473

Oczyszczalnia ścieków - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.

- tel. 89 616 14 16, 89 616 11 41

Ujęcie wody – Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.

- tel. 89 616 14 16, 89 616 13 32
Obiekty komunalne

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

- tel. 609 617 675

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 616 15 98

Urząd Miejski w Dobrym Mieście

- tel. 89 616 36 08 lub 89 615 10 56

Sprzątanie miejscowości – teren miasta

Sprzątanie miejscowości – teren miasta

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- tel. 604 550 285

1. osy, szerszenie - firma specjalistyczna

2. lokalny pszczelarz

Zwalczanie owadów:

1. osy, szerszenie

2. pszczoły

1. osy, szerszenie- firma specjalistyczna

2. lokalny pszczelarz

Komisariat Policji - tel. 89 526 29 30, 997, 112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 89 616 21 70

Urząd Miejski w Dobrym Mieście - tel. 89 616 16 10
Opieka nad dziećmi, np. w przypadku pijanych rodziców, przemocy w rodzinie – zespół interdyscyplinarny

Komisariat Policji - tel. 89 526 29 30, 997, 112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- tel. 666 091  994

ZGK Sp. z o.o. - 89 6161 598, 604 550 285, Urząd Miejski - 89 6151069, 728 332 235

Pozostałe drogi - zarządcy dróg

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn, dyżurny: tel. 89 522 24 11, 89 522 81 12, 603 777 858