There is no translation available.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr IN.0050.220.2023.JŁ Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 20 listopada 2023 r. przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu lokal o innym przeznaczeniu (niemieszkalny) numer 1 o powierzchni użytkowej 50,99 m2, położony w budynku nr 15 w miejscowości Międzylesie (0013) wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 12,29 m2 i udziałem wynoszącym 287/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 174 o powierzchni 0,2100 ha, położonej w obrębie Międzylesie (0013), gmina Dobre Miasto, objętej KW Nr O1O/00103003/6.

 docxin.6810.67.2023.jl-z-dnia-20.11-2.docx21.67 KB