There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity z Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres trzech lat niżej wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 

 

 

docxin.6810.2.37.2021.jl-z-dnia-02.08.2021.docx18.18 KB