There is no translation available.

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na czas nieoznaczony nieruchomość  gruntową z której wydzielono parcelę stanowiącą mienie komunalne, położoną  na terenie miasta Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

docxin.6810.2.35.2021.jl-z-dnia-21.07-1.docx20.17 KB