There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części niżej wymienionej nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcelę, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

 docxin.6810.62.2023.jl-z-dnia-02.11.docx24.38 KB