There is no translation available.

flaga biało-czerwona, godło Polski

Gminie Dobre Miasto przyznano w 2023 r. środki z budżetu państwa (Funduszu Pracy) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

Całkowita wartość zadania: 102 065,00 zł

Wartość dofinansowania: 102 065,00 zł