There is no translation available.

W dniu 9 września 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się XV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

 

Dobre Miasto, 03.09.2019 r.

I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 9 września 2019 r., tj. poniedziałek o godz. 14.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  4. Zamknięcie obrad.                                                                                       

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       /-/ Ryszard Łańko