There is no translation available.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019 r., tj. czwartek o godz. 15.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek grupy radnych (1/4 ustawowego składu rady gminy) w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

Ryszard Łańko