There is no translation available.

Zgodnie z obietnicą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrym Mieście  śledzi realizację projektów i tym razem jest to projekt Stowarzyszenia Młodzieżowego „Pod Jesionem” pod nazwą „Zdrowo, sportowo, wspólnie na kajakach”. 

sprawozdanie kajaki 1

sprawozdanie kajaki 2

sprawozdanie kajaki 3

sprawozdanie kajaki 5

sprawozdanie kajaki 6