There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonych do oddania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użyczenie, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.) oraz zarządzenia nr IN.0050.201.2023.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 26 października 2023 r. w sprawie użyczenia  nieruchomości położonej  w Knopinie Spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście oraz zarządzenia nr IN.0050.202.2023.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 26 października 2023 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Dobrym Mieście Spółce pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.

 pdfwykaz-znak-in.6810.65.2023-2.pdf135.44 KB