There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z  dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019  r., poz. 5534) z późn. zm.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza  Dobrego Miasta znak IN.0050.123.2021.MZG z dnia 03 listopada2021 r. nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w Dobrym Mieście przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 273/2 o powierzchni 0,0042 ha, obręb nr 0002 Dobre Miasto, zabudowana budynkiem garażu w zabudowie szeregowej, przeznaczona została do sprzedaży ze zwrotem wartości budynku na rzecz osoby fizycznej – właściciela garażu.

pdfwykaz-znak-in.6810.64.2023-1.pdf191.38 KB

pdfzalacznik-nr-1-do-wykazu-znak-in.6810.64.2023.pdf1009.57 KB

pdfzalacznik-nr-2-do-wykazu-znak-in.6810.64.2023-3.pdf231.1 KB