There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonych do oddania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użyczenie , sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 30 listopada 2023 r. nr IN. 0050.227.2023.CR w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Kosyniu Spółce pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. 

 docin.6810.69.2023.cr-z-dnia-01.12-2.doc39.5 KB