There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonych do oddania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użyczenie, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.) oraz zarządzeń Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 10 listopada 2023 r., tj.:

  • nr IN. 0050.210.2023.Cr w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Smolajnach Spółce pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście;
  • nr IN.0050.211.2023.CR w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w Swobodnej Spółce pod nazwą zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście;
  • nr IN.0050.212.2023.CR w sprawie użyczenia części nieruchomości położonych w Urbanowie Spółce pod nawą zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. 

pdfwykaz-znak-in.6810.66.2023.pdf152.17 KB