There is no translation available.

Wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5534 z późn. zm.).

 docin.6810.2.43.2021.cr-z-dnia-15.10.doc45.5 KB