There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobre Miasto, położonych w obrębie nr 0002 miasta Dobre Miasto, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 660/5 o pow. 0,0244 ha (w tym: Bp – 0,0244 ha), KW Nr OL1O/00044292/6 i nr 659/8 o pow. 0,0423 ha (w tym: dr – 0,0423 ha), KW Nr OL1O/00040066/5.

 pdfogloszenie-znak-in.6810.2.33.2021.pdf1.54 MB

jpgzalacznik-nr-1-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.33.2021-1.jpg583.74 KB

jpgzalacznik-nr-2-do-ogloszenia-znak-in.6810.2.33.2021-3.jpg613.58 KB