There is no translation available.

Burmistrz Dobre Miasta ogłasza rokowania ograniczone do właścicieli nieruchomości przyległych, po drugim przetargu ustnym ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobre, położonej w  obrębie nr 0002 miasta Dobre Miasto przy ul. Garnizonowej, oznaczonej jako działka nr 428/17 o pow. 0,0646 ha.

pdfogloszenie-o-rokowaniach-znak-in.6810.36.2023-1.pdf224.48 KB