There is no translation available.

 Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych na cele mieszkalne.

docxin.6810.2.41.2021.jl-z-dnia-03.11.docx27.89 KB