There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcele, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto –  z przeznaczeniem pod ogródek letni. 

docxin.6810.2.14.2022.jl-z-dnia-04.05-1.docx24.19 KB