There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne tj. działka nr 282/6 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 10B (numer ewidencyjny budynku 282/6;1), obrębu nr 2 miasta Dobre Miasto.

docxin.6810.2.11.2022.jl-z-dnia-04.05-2.docx23.77 KB