There is no translation available.

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku, który należy wypełnić i dostarczyć (po uprzednim umówieniu się tel. 89 616 12 12 lub 89 615 10 59) do Referatu Spraw Obywatelskich  w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.

ukr-wniosek-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.pdf