There is no translation available.

Informujemy, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór sołectw do udziału w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem ,,Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Sołectwa, które zakwalifikują się do programu będą miały obowiązek utworzenia grupy odnowy wsi, składającej się z co najmniej pięciu mieszkańców, opracowania plan odnowy miejscowości lub strategii jej rozwoju.

Chęć udziału w inicjatywie należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście do dnia 15 lipca 2024 r. osobiście w pok. 28, telefonicznie pod nr. 89 513 20 40, drogą e-mailową:

Szczegółowe informacje dotyczące korzyści oraz obowiązków związanych z przystąpieniem do inicjatywy znajdują się pod linkiem: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/9266-warminsko-mazurskie-wsie-odzyskaja-blask

Treść ogłoszenia: pdfogloszenie-5.pdf564.03 KB