There is no translation available.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO".

Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć wyłącznie 1 ofertę.

Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r.

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/.../mur-ale-historia-wojska-polskiego3