There is no translation available.

ue-1.jpg

Informuję, że Gmina Dobre Miasto podpisała umowę o dofinansowanie zakupu komputerów w ramach konkursu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie przyznane Gminie Dobre Miasto wynosi 1 136 700,00 zł.

Jednocześnie informuję, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmniejszyło maksymalną stawkę za jednostkę komputera z 3 500 zł do 2 500 zł.

Do dofinansowania nie zakwalifikowali się uczniowie, którzy nie spełnili wymagań konkursowych w szczególności:

- brak dokumentu potwierdzającego pracę przodka w byłym PPGR lub brak potwierdzenia tego faktu przez KOWR;

- przodek dziecka nie był krewnym w linii prostej;

- dziecko otrzymało w użyczenie lub na własność sprzęt komputerowy zakupiony ze środków publicznych;

- wskazany zakład pracy przodka dziecka nie był PPGR-em (rolnicze spółdzielnie, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie usług rolniczych, kółka rolnicze i zakłady obrotu towarowego nie zaliczały się do PPGR);

- wskazana szkoła nie kwalifikowała się do konkursu.

 

WERYFIKACJA NEGATYWNA – otrzymasz wiadomość SMS:

Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia i nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania zostaną o tym fakcie powiadomione poprzez wiadomość SMS do dnia 29.05.2022 r.

 

WERYFIKACJA POZYTYWNA – nie otrzymasz wiadomości SMS:

Jeżeli nie otrzymałeś powiadomienia SMS oznacza to, iż Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

UWAGA! Osoby, które na etapie weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach, zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie również nie będą powiadamiane.

 

UWAGA WAŻNE!!!!

 Zgodnie z regulaminem projektu Gmina ma 10 m-cy na jego realizację tj. zakup i przekazanie sprzętu. Dlatego też przewiduje się, iż przekazywanie laptopów rozpocznie się nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu.

 

BURMISTRZ
/-/ Jarosław Kowalski