There is no translation available.

Spotkajmy się na otwarciu mostu na rzece Łynie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej gminy na otwarcie mostu na rzece Łynie
przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście, które odbędzie się w dniu
5 czerwca 2020 roku, o godzinie 1700

Jednocześnie informujemy, iż między godziną 1645 a 1800 wystąpią utrudnienia w ruchu.