There is no translation available.

Szanowni państwo! Zwracamy się z prośbą o wsparcie budowy pomnika herbowego Dobrego Miasta.

Na Portalu Zbiórek Publicznych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowana została Zbiórka Publiczna Nr 2019/4845/OR, prowadzona za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kresowiacy”.

Celem przedsięwzięcia jest zbiórka środków na budowę pomnika inspirowanego herbem Dobrego Miasta (jelenia herbowego), jako symbolu jego samorządności. Inicjatywa związana jest z przypadającymi na 2019 rok obchodami 690-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Pomnik przedstawiać będzie jelenia z uniesioną prawą przednią nogą, trzymającego w pysku gałąź dębu z dwoma żołędziami. Wykonany będzie z brązu i sytuowany zostanie na cokole z kamienia naturalnego na placu przy średniowiecznej Baszcie Bocianiej, w osi istniejącej fontanny.

Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest 31 grudnia 2019 r., jako finał obchodów nadania Dobremu Miastu praw miejskich.

Zbiórka prowadzona jest przez wolontariuszy m.in. podczas imprez miejskich, wydarzeń sportowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. 

Skarbonki, do których wrzucić można przysłowiową „złotówkę” stanęły już w naszych placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Dobrym Mieście oraz przedszkolach publicznych. Dostępne są również w Centrum Kulturalno – Bibliotecznym, Basenie „Na Fali”, Centrum Usług Wspólnych przy ul. Olsztyńskiej 19, Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Grunwaldzkiej oraz Urzędzie Miejskim. Pomoc w organizacji zbiórki publicznej zadeklarowała także Dbromiejska Fabryka Mebli  oraz strażacy z OSP Dobre Miasto.

Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach lista instytucji wspierających inicjatywę, powiększy się o kolejne jednostki.

Stowarzyszenie „Kresowiacy” wyraziło również zgodę na udostępnienie konta bankowego Stowarzyszenia w celu dokonywania wpłat od darczyńców.

Rachunek bankowy:

39 8857 1041 3004 0400 0518 0001

Wpłaty z dopiskiem –„Na budowę pomnika inspirowanego herbem Dobrego Miasta”.

Pokażmy, że mieszkańcy Dobrego Miasta potrafią jednoczyć się w pięknych celach!