There is no translation available.

Burmistrz Dobrego Miasta uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do rolników z terenu gminy Dobre Miasto, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big – bag, o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie do Urzędu Miejskiego do dnia 20 listopada 2019 r.

Druk formularza można pobrać w pokoju nr 3 Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (budynek przy ul. Warszawskiej 7), ze strony internetowej www.dobremiasto.com.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz u Sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (budynek przy ul. Warszawskiej 7) oraz pod nr tel. 89 616 36 08.

W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina Dobre Miasto ustali zasady odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Złożenie ankiety inwentaryzacyjnej nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania pozwalającego na realizację przedsięwzięcia.

Do pobrania ankieta inwentaryzacyjna: http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?plik=ANKIETA_INWENTARYZACYJNA_-_folie.pdf&id=10998&stats=true

Burmistrz Dobrego Miasta /-/ Jarosław Kowalski