There is no translation available.

ZMIANY ORGANIZACJI PUNKTÓW NPP I NPO

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcomi osobom korzystającym  z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Starosta Olsztyński tymczasowo zawiesza od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach i wprowadza organizację udzielania porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane osobie uprawnionej wyłącznie telefonicznie lub mailowo po wcześniejszym przesłaniu na adres e-mail: wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie: https://bip.powiat-olsztynski.pl/ w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.