There is no translation available.

logo cut


Gmina Dobre Miasto pozyskała blisko 67 tyś zł dofinansowania na realizację projektu  grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W ramach projektu zakupiono 35 szt. laptopów i myszy bezprzewodowych. Sprzęt komputerowy przekazany został do szkół z terenu Gminy Dobre Miasto, w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia uczniów, którzy ze względu na brak odpowiedniego sprzętu maja utrudniony dostęp do zdalnych lekcji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.