There is no translation available.

Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację kolejnego projektu w ramach Cittaslow

5 grudnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się podpisanie umowy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej w Dobrym Mieście. Inwestycja jest współfinansowana ze środków zarezerwowanych dla miast należących do sieci miast Cittaslow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Pan Cezary Pyzak reprezentujący Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak z siedzibą: 11-100 Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego 11, natomiast ze strony Gminy Dobre Miasto Burmistrz Pan Stanisław Trzaskowski oraz Skarbnik Pani Anna Salmanowicz.

Przedsięwzięcie polega na budowie ścieżek pieszych wraz z elementami małej architektury (ławki, fontanny, place zabaw, wiaty, stojaki rowerowe, oświetlenie terenu) wzdłuż rzeki Łyny w centrum miasta.

Wartość umowy z Wykonawcą wynosi 7 548 681,88 zł., dofinansowanie projektu wynosi 4 551 650,58 zł.

Termin wykonania inwestycji planuje się na 31 lipca 2018 r.