There is no translation available.

znaki polska

1 lipca br. oficjalnie została otwarta inwestycja pn.: „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nabrzeża jeziora Limajnow miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto”. Podczas uroczystego otwarcia wstęgę przecinali Włodarze Gminy Dobre Miasto, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

W ramach projektu zostały wykonane:

 • nowe dojścia piesze o nawierzchni drewnianej;
 • oświetlenie lampami solarnymi;
 • dojazd wraz z miejscami postojowymi;
 • miejsca postojów dla camperów;
 • dojazd dla przyczep z łódkami dla wędkarzy;
 • altany biesiadne, altany grillowe;
 • sanitariaty;
 • drewniane przebieralnie przy miejscach plażowania;
 • plac zabaw dla dzieci;
 • stacjonarne leżaki i ławki;
 • boiska do piłki plażowej wraz z trybunami;
 • taras rekreacyjny;
 • ścieżka zdrowia.

Całość zadania została otoczona trawnikami, roślinnością ozdobną tworzącą piękne kompozycje, które cieszą oko podczas letniego wypoczynku nad wodą. Stworzenie miejsca wypoczynku łączy w sobie możliwości wypoczynku biernego, aktywnego, dla dużychi małych. Różnorodność atrakcji przyciąga odpoczywających nad wodę i zachęca do korzystania z  nich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 166 701,16 zł, z czego 1 733 601,69 zł (tj. 80,80% kosztów kwalifikowalnych), stanowiło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, działania 6.2. – „Dziedzictwo naturalne”, poddziałania 6.2.3 – „Efektywne wykorzystanie zasobów”.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.