There is no translation available.

znaki polska2

Łynostrada – nowa ścieżka rowerowa do Swobodnej

25 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada, na odcinku Knopin-Swobodna”

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

W ramach projektu wybudowane zostanie 2,61 km trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie prac planowane jest na maj 2019 r.

Wartość projektu to blisko 1,27 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 880 tys. zł