There is no translation available.

eurepejcja stopka

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Tytuł projektu: NADBUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe

Całkowita wartość projektu: 1.870.072,03 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR: 1.523.231,04 zł.

Informacja o projekcie WTZ