There is no translation available.

Środki Unijne

Odbiór robót budowlanych w jednym z trzech budynków przeznaczonych do modernizacji w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście”

Dnia 25.06.2018 r. odbył się odbiór jednej z trzech inwestycji polegającej na modernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Górnej 24, realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Całość zadania nosi nazwę: „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście”. Inwestycja realizowana jest ze środków przeznaczonych dla miast należących do sieci Cittaslow. Całkowita wartość projektu wynosi 10 097 973,57  zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 7 096 057,09 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.  Wartość umowy na zadanie pn.: modernizacja budynku przy ul. Górnej 24 wynosiła 2 971 234,52 zł, w tym dofinansowanie 2 122 657,00 zł.

W ramach modernizacji budynku przy ul. Górnej 24 zostały wykonane prace polegające m.in. na:

  • termomodernizacji wraz z wymianą okien oraz pokrycia dachowego;
  • wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;
  • wydzieleniu pomieszczeń biurowych,  socjalnych, świetlicowych oraz gospodarczych;
  • zagospodarowaniu terenu wokół budynku (utwardzono place, wybudowano dojścia piesze i parkingi);
  • wykonaniu oświetlenia parkingów i dróg dojazdowych.

Podczas modernizacji budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PEDBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Jak się zmieniło to miejsce i jego wnętrze prezentują zamieszczone zdjęcia.